Suchfilter zurücksetzen
16.04.2023
So.
Aktive
ST/B/ZS-
Cyrill Locher
25.05.2023
Do.
Aktive
BW/B/T4
Conny Huber
01.06.2023
Do.
Aktive
BW/B/T4
Jöri Schwärzel
08.06.2023
Do.
Aktive
BW/B/T4
Jöri Schwärzel
17.06.2023
Sa.-So.
Aktive
Mit BF
A/C
Michi Senn
22.06.2023
Do.
Aktive
BW/B/T2 - T3
Verena Joos
23.06.2023
Fr.-So.
Aktive
HT/A/ZS
Christoph Steinemann
24.06.2023
Sa.
Aktive
Senioren
V/C
Reto Plaz
28.06.2023
Mi.
Aktive
KS/B/K3
Otto van Andel
30.06.2023
Fr.-So.
Aktive
HT/B/WS+
Patrick Gadeschi
01.07.2023
Sa.
Aktive
BW/A/T4 - T5
Jöri Schwärzel
06.07.2023
Do.
Aktive
Senioren
BW/C/T2
Maria Tarnuzzer
06.07.2023
Do.
Aktive
BW/B/T3 - T5
Verena Joos
27.07.2023
Do.
Aktive
Senioren
BW/B/T3
Conny Huber
05.08.2023
Sa.
Aktive
Senioren
KS/A/K6
Peter Hartmann
06.08.2023
So.-Sa.
Aktive
Tourenwoche
BW/A
Jöri Schwärzel
10.08.2023
Do.-So.
Aktive
aKL/B/4c
Kristin Sommer
19.08.2023
Sa.-So.
Aktive
Mit BF
aKL, sKL/C/5a - 5b
Michi Senn
26.08.2023
Sa.-So.
Aktive
HT/C/L, II
Jean-Sebastian Hertzog
02.09.2023
Sa.-So.
Aktive
Senioren
HT/B-C/L - WS, II- - II
Peter Hartmann
09.09.2023
Sa.-So.
Aktive
HT/A/WS
Dirk Schneider